Wie is Floor Orlemans

Orlemans Uitvaart Services

Ik ben Floor Orlemans. Ik houd van mensen en luister en kijk graag naar ze. Ik vind het heerlijk om te organiseren, te coördineren en van betekenis te zijn. Ik ben gevoelig, enthousiast en flexibel.

Hoe kom je tot de keuze voor dit werk?

Ik heb jaren met veel plezier gewerkt als directiesecretaresse en managementondersteuner bij verschillende organisaties. Eerst in dienstverband en daarna startte ik als zelfstandig ondernemer met een secretariaatsbureau. Ik voelde een groeiende behoefte om professioneel gezien meer te doen wat er toe doet. Tegelijkertijd maakte ik een paar uitvaarten mee waar de nabestaanden met veel voldoening op terug keken. Ik raakte hierdoor geïnspireerd en besloot me te verdiepen in werken in de uitvaartwereld. In 2010 rondde ik de opleiding tot uitvaartbegeleider aan de Meander (voorheen Marion Klaassen) in Zwolle af en startte als zelfstandig uitvaartbegeleider.

Wat trekt je aan in dit werk?

We besteden veel aandacht aan de geboorte, het begin van het leven. Het einde van het leven verdient wat mij betreft ook een ereplaats. De laatste keer stilstaan bij het einde van iemands leven. Ik vind het bijzonder om daaraan te mogen bijdragen. Mensen te ondersteunen en daadwerkelijk iets te betekenen in emotionele en praktische zin.

Hoe ga je om met al het verdriet waar je mee te maken hebt?

Natuurlijk heb je te maken met mensen die heel verdrietig zijn en dat doet pijn. Een collega raadde mij aan om met het verdriet om te gaan als met een prachtig boek. Je gaat er compleet in op en voelt mee met de hoofdspelers. Als het boek uit is laat je de inhoud nog eens goed op je inwerken. Daarna zet je het terug in de boekenkast. Niet om te vergeten, maar om het weer te kunnen pakken wanneer je er nog eens aan terugdenkt.

Heeft Afscheid met aandacht nog bepaalde specialisaties?

Voor dit moment richten we ons op alle soorten uitvaarten. Mogelijk dat er op termijn een natuurlijke specialisatie ontstaat, zoals bijvoorbeeld kinderuitvaarten.

Wat is de kracht van Afscheid met aandacht?

Dat is de aandacht die u van ons krijgt. Niet alleen de aandacht voor het afscheid maar ook voor de details, de organisatie, de uitvoering en het contact.

Werkwijze

Ik voelde een groeiende behoefte om professioneel gezien meer te doen wat er toe doet.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Natuurlijk kunt u ons bellen of mailen als u behoefte hebt aan meer informatie. Ook kunt u contact opnemen als u behoefte hebt aan een kennismakingsgesprek, zelfs als er geen sprake is van een naderend overlijden. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos.